Evidencia zmlúv 2020

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Príloha
26 22.9.2020 Ryba Žilina, spol. s.r.o. Obec Lošonec Kúpna zmluva   Zmluva
25 25.8.2020 Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. Obec Lošonec Kúpna zmluva   Zmluva
24 21.8.2020 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj Obec Lošonec Kúpna zmluva   Zmluva
23 21.8.2020 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj Obec Lošonec Dohoda o ukončení kúpno-predajnej zmluvy   Zmluva
22 15.7.2020 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Orešany Obec Lošonec Nájomná zmluva   Zmluva
21 22.6.2020 ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy   Zmluva
20 17.6.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Lošonec Úplné znenie poistnej zmluvy č.8001397966   Zmluva
19 17.6.2020 Galileo Corporation s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o prevádzke webového sídla   Zmluva
18 17.6.2020 Galileo Corporation s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o vytvorení webového sídla   Zmluva
17 17.6.2020 Galileo Corporation s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o spracovaní osobných údajov   Zmluva
16 17.6.2020 Galileo Corporation s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET   Zmluva
15 7.5.2020 Ing. arch. Eva Krupová Obec Lošonec Zmluva o dielo    Zmluva
14 7.5.2020 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Obec Lošonec Zmluva č.PHZ-OPK1-2019-003154   Zmluva
13 4.5.2020 WOLIMEX s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o dielo (Splašková kanalizácia)   Zmluva
12 4.5.2020 HD Building, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby   Zmluva
11 6.4.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR  Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR   Zmluva
10 11.3.2020 Green Wave Recycling, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely archivácie   Zmluva
9 6.3.2020 Slovak Telekom, a.s. Obec Lošonec Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia   Zmluva
8 5.3.2020 Obec Lošonec Mišo Hlavati Kúpna zmluva   Zmluva
7 19.2.2020 ISA projekta, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí služieb č.20/006   Zmluva
6 19.2.2020 JURA audit, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní auditorských služieb    Zmluva
5 5.2.2020 Milan Genčúr BMG Obec Lošonec ZMLUVA O DIELO o zabezpečení zemných a udržiavacích prác   Zmluva
4 30.1.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Lošonec Zmluva č.2814060 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácoiu   

Zmluva

Príloha

3 24.1.2020 Lesná správa Majdán Obec Lošonec Dohoda o pomoci pri ochrane lesa a lokalizovaní lesných požiarov   Zmluva
2 24.1.2020 ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy   Zmluva
1 17.1.2020 Pôdohospodárska platobná agentúra  Obec Lošonec Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TT220035   Zmluva