Evidencia zmlúv 2019

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Príloha
8 16.4.2019 PLANTEX. s.r.o., Veselé pri Piešťanoch Obec Lošonec Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva   Zmluva
7 3.4.2019 DPO SR, Bratislava Obec Lošonec Zmluva č.149 171 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR    Zmluva
6 19.3.2019 Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.  Obec Lošonec  Zmluva o dielo, licenčná zmluva   Zmluva
5 28.2.2019 ENVI-PARK, a.s. ,Bratislava Obec Lošonec Zmluva č. ZSE2311201826   Zmluva
4 28.1.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice Obec Lošonec Zmluva o spracúvaní osobných údajov   Zmluva
3 28.1.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí služieb   Zmluva
2 24.1.2019 FCC Trnava, s.r.o. Obec Lošonec Dodatok k zmluve č.S07T700007 o zvoze a skládkovaní odpadu   Zmluva
1 18.1.2019   Obec Lošonec Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu   Zmluva