Obec Lošonec

2018

Evidencia zmlúv 2018

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Príloha
24 8.8.2018 FCC Trnava, s.r.o. Obec Lošonec Dodatok k zmluve   PDF
23 6.8.2018 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí podpory   PDF
22 20.7.2018 ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy   PDF
21 6.7.2018

MAREK KUMANČIK - mäsierstvo, Bínovce 257

Obec Lošonec Kúpna zmluva   PDF
20 29.6.2018 FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Trnava Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní služieb č.45/06/2018   PDF
19 29.6.2018 Jozef Vadovič - VADAS, Bohdanovce nad Trnavou Obec Lošonec Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika zo dňa 26.3.2016   PDF
18 25.6.2018 V - architekt s.r.o., Bratislava Obec Lošonec Zmluva o dielo   PDF
17 18.6.2018 Magic Print, s.r.o., Bratislava Obec Lošonec Zmluva o prenájme tlačového zariadenia   PDF
16 18.6.2018 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Obec Lošonec Zmluva o poverení spracuvaním osobných údajov   PDF
15 12.6.2018 Lomtec.com, a.s., Bratislava Obec Lošonec Zmluva so sprostredkovateľom spracuvania osobných údajov   PDF
14 5.6.2018 LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, Bratislava Obec Lošonec Mandátna zmluva   PDF
13 23.5.2018 PLANTEX, s.r.o., Veselé pri Pieštanoch Obec Lošonec Zmluva o spolupráci   PDF
12 23.5.2018 Nadácia poštovej banky Obec Lošonec Darovacia zmluva   PDF
11 10.5.2018 REJK-NET s.r.o., Šoporňa Obec Lošonec Zmluva o dielo č.08/2018   PDF
10 2.5.2018 Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach Obec Lošonec Zmluva o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd žumpy   PDF
9 25.4.2018 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Obec Lošonec Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva   PDF
8 19.4.2018 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní služieb  

PDF

Príloha č.1

7 10.4.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice Obec Lošonec Zmluva o zapezbečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovavaných u prevádzkovateľa   PDF
6 4.4.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kotuzovová 17, Bratislava Obec Lošonec Zmluva č.148 159 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR   PDF
5 5.3.2018 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horné Orešany Obec Lošonec Nájomná zmluva na pozemok   PDF
4 5.3.2018 Orange Slovensko, Metodová 6, Bratislava Obec Lošonec Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb  

Príloha

Príloha č.1

Dodatok

Dohoda

3 1.3.2018 Marcel Sabo, Lošonec 120 Obec Lošonec Kúpna zmluva   PDF
2 16.2.2018 Jozef Kumančík - Vilma Kumančíková - vykonavateľská živnosť, SNP 115, Smolenice Obec Lošonec Kúpna zmluva   PDF
1 22.2.2018 Slovak Telekom, Bajkalska 28, Bratislava Obec Lošonec Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   PDF