Obec Lošonec

2018

Evidencia zmlúv 2018

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Príloha
8 19.4.2018 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní služieb  

PDF

Príloha č.1

7 10.4.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice Obec Lošonec Zmluva o zapezbečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovavaných u prevádzkovateľa   PDF
6 4.4.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kotuzovová 17, Bratislava Obec Lošonec Zmluva č.148 159 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR   PDF
5 5.3.2018 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horné Orešany Obec Lošonec Nájomná zmluva na pozemok   PDF
4 5.3.2018 Orange Slovensko, Metodová 6, Bratislava Obec Lošonec Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb  

Príloha

Príloha č.1

Dodatok

Dohoda

3 1.3.2018 Marcel Sabo, Lošonec 120 Obec Lošonec Kúpna zmluva   PDF
2 16.2.2018 Jozef Kumančík - Vilma Kumančíková - vykonavateľská živnosť, SNP 115, Smolenice Obec Lošonec Kúpna zmluva   PDF
1 22.2.2018 Slovak Telekom, Bajkalska 28, Bratislava Obec Lošonec Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   PDF