Evidencia zmlúv 2016

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Scan
43 1.2.2017 Emanuel Milo, Budmerice 228 Obec Lošonec Zmluva o dielo 8939,00 € Zmluva
42  14.12.2016 ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o poskytnuti reklamy   Zmluva
41  7.12.2016 ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o spolupráci   Zmluva
40  30.11.2016   Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, Bratislava Obec Lošonec  Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie     Zmluva
39  30.11.2016  Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava  Obec Lošonec  Dodatok k Zmluve o poskytovní verejných služieb   

 Dodatok

Priloha č.1

Priloha č.2

Priloha č.3

38 9.11.2016 Tomáš Letko Obec Lošonec Zmluva o dielo   Zmluva
37 25.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava Obec Lošonec Dohoda o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"   Dohoda
36 20.10.2016 OZ Smolenická Čerešenka Obec Lošonec Zmluva o dielo č.1/2016 50,00€ Zmluva
35 28.9.2016 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava Obec Lošonec Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 244988-2015 uzavretej dňa 22.12.2015  

Dodatok

Všeobecné podmienky

34 5.9.2016 Orange Slovensko, a. s. Obec Lošonec Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  

Dodatok

Dohoda

Príloha č.1

Príloha č.2

33 5.9.2016 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj, 91904 Lošonec 136 Obec Lošonec Kúpno-predajná zmluva   Zmluva
32 5.9.2016 Jozef Kumančík, nákup a predaj mäsa a potravinových výrobkov, SNP115, 91904 Smolenice Obec Lošonec Kúpno-predajná zmluva   Zmluva
31 31.8.2016 Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 Obec Lošonec DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 498/2015-2050-1200  

Dodatok č.1

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

    NATUR-PACK, a.s Obec Lošonec Výpoveď zmluvy   Výpoveď
30 1.7.2016 NATUR-PACK, a.s. Obec Lošonec Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania z odpadmi z obalov   Zmluva
29 30.6.2016 Obec Lošonec Peter Nídel a Darina Nídlová Kúpna zmluva 98,00 € Zmluva
28 14.6.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o združenej dodávke elektriny -

Zmluva

Dodatok

27 4.6.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o pripojení odbernáho elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy  134,21€ Zmluva
26 16.5.2016 DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o., Lošonec Obec Lošonec Darovacia zmluva 700€ Zmluva
25 16.5.2016 ProCer Košice, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o dielo 530€ Zmluva
24 16.5.2016 ENVIROTREND, s.r.o., Košice Obec Lošonec Zmluva o sprostredkovaní 1050€ Zmluva
23 16.5.2016 Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS, Pezinok Obec Lošonec Dohoda o skončení platnosti Zmluvy darovaní finančnej hotovosti zo dňa 02.09.2011  - Zmluva
22 16.5.2016 NATUR-PACK, a.s., Bratislava Obec Lošonec Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Zmluva
21 21.4.2016 Plantex s.r.o., Pieštany Obec Lošonec Zmluva o spolupráci  Zmluva
20 21.4.2016 Plantex, s.r.o., Pieštany Obec Lošonec Rámcová sponzorská zmluva- Darovacia zmlua - Zmluva
19 21.4.2016 IN-PRO s.r.o., Soblahov Obec Lošonec Zmluva o dielo 1140€ Zmluva
18 21.4.2016 Ing. Radoslav Hanus Obec Lošonec Zmluva o dielo 3300€ Zmluva
17 21.4.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kotuzovova 17, Bratislava Obec Lošonec Zmluva č.76445 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky   Zmluva
16 18.4.2016 Jozef Vadovič - VADAS, Trnava Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní služieb   Zmluva
15 18.4.2016 SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, Bratislava Obec Lošonec Autorský zákon   Zmluva
14 18.4.2016 PROTEUS s.r.o., Pažitná 68, Trnava Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb   Zmluva
13 18.4.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb - Zmluva
12 31.3.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o združenej dodávke elektriny - Zmluva
11 31.3.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy  - Zmluva
10 31.3.2016 Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Pieštany Obec Lošonec Zmluva o dielo 1800,00€

Zmluva

Priloha č.1

9 15.3.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Dodatok Ponuka E.Profit - Dodatok
8 29.2.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o združenej dodávke plynu(KD) -

Zmluva

Príloha č.1

7 29.2.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o združenej dodávke plynu(OcÚ) -

Zmluva

Príloha č.1

6 19.2.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenová 6, Bratislava Obec Lošonec Zmluva o združenej dodávke elektriny - Zmluva
5 19.2.2016 Komunálna poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group. Štefániková 17, Bratislava Obec Lošonec Poistná zmluva č.1049008251 (AVIA) 172,13€/Rok

Zmluva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

Príloha č.6

Príloha č.7

Príloha č.8

 

4 17.2.2016 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava  Obec Lošonec Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete(Lošonec) 0,00€ PDF
3 17.2.2016 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava  Obec Lošonec Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete(Rúbanice) 0,00€ PDF
2 17.2.2016 Lesná správa Majdán Obec Lošonec Dohoda o pomoci pri ochrane a lokalizovaní lesných požiarov - PDF
1 17.2.2016 Marinol, s.r.o., Skladová 3, Trnava Obec Lošonec Zmluva o odbere použitého oleja 0,20€/Kg PDF

 

 

fdsfds            

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk