Evidencia zmlúv 2015

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Scan
34 23.2.2016 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Horné Orešany Obec Lošonec Nájomná zmluva 100€ PDF
33 22.2.2016 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Obec Lošonec Príkazová zmluva - PDF
32 23.1.2016 EKOAUDITOR, spol. s r.o. Obec Lošonec Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb na audit rokov 2015-2018   PDF
31 15.1.2016 DATASYS Trnava, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o nájme priestorov na zabezpečenie prevádky    PDF
30 7.1.2016 Tomáš Letko Obec Lošonec Zmuva o dielo o zabezpečení zimnej údržby ciest   pdf
29 28.12.2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lošonec Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.244988- 2015   PDF

28

22.12.2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lošonec Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 244988-2015    PDF
27 22.12.2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lošonec Úverová zmluva č. 244988-2015   PDF
26 18.12.2015 IN -PRO s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytovani služieb č.0812L/2015KM/9   PDF
25 15.12.2015 Ministerstvo hospodárstva SR Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

Zmluva

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

 

24 7.12.2015 ALAS Slovakia, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy   100,00 PDF
23 1.12.2015 Sociálna poisťovna Obec Lošonec Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôch. sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacích roľníkov    PDF
22 13.11.2015 Slovesnká zaručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lošonec Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory(dotačný účet)   PDF
21 11.11.2015 O.S.V.O. comp, a.s. Obec Lošonec Zmluva o dielo   PDF
20 27.10.2015 IN-PRO s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí služieb   PDF
19 9.10.2015 Ing. Miroslav Polonec Obec Lošonec Mandátna zmluva   PDF
18 9.10.2015 Ing.arch. Eva Krupová Obec Lošonec Zmluva o dielo   PDF
17 9.10.2015 ALAS SLOVAKIA, s.r.o Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy   PDF
16 24.8.2015 Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o. Obec Lošonec Zmluva na vykonávanie činnosti v oblasti verejného obstarávania   PDF
15 24.8.2015  DOXX - stravné lístky s.r.o. Obec Lošonec Dodatok č.1 k zmluve   PDF
14 24.8.2015 Ekoauditor, spol. s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní služieb   PDF
13  13.08.2015 Support & Consulting s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní služieb 800,00 PDF
12  13.08.2015 Obec Lošonec BLACHOTRAPEZ, s.r.o. Zmluva o prenájme reklamnej plochy 245,42 PDF
11  13.08.2015 Ekoplán, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o dielo 680,00 PDF
10  13.08.2015 Obec Lošonec BLACHOTRAPEZ, s.r.o. Zmluva o prenájme reklamnej plochy PDF
13.08.2015 Ing.arch. Eva Krupová Obec Lošonec Dodatok k zmluve   PDF
13.08.2015  Slovak Telekom, a.s.  Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní verejných služieb  19,99/mes.  PDF
13.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14,99/mes. PDF
13.08.2015 Plantex, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o spolupráci - PDF
13.08.2015 Plantex, s.r.o. Obec Lošonec Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva PDF
13.08.2015 Slovak Telekom, a.s Obec Lošonec  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - PDF
13.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Obec Lošonec Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1,00 PDF
 13.08.2015 ALAS Slovakia, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy  100,00 PDF
1  13.08.2015 Obec Lošonec AIRNET, s.r.o Zmluva o nájme 200,00 PDF

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk