Obec Lošonec

Zmluvy

Evidencia zmlúv 2017

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Scan
10 27.4.2017 Daniel Manca, Trstín 390 Obec Lošonec Kúpno - predajná zmluva   PDF
9 22.3.2017 VOLUMA s.r.o, Trnavská 30, Bratislava Obec Lošonec MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania   PDF
8 21.3.2017 IN-PRO s.r.o., č.754 Soblahov Obec Lošonec Zmluva o dielo č.2/2017   PDF
7 20.3.2017 Peter Adámek st., č.234, Vinohrady nad Váhom Obec Lošonec Zmluva o dielo   PDF
6 20.3.2017 Support & Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, Trenčín Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí služieb č.033/2017   PDF
5 23.2.2017  UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 Obec Lošonec Poistná zmluva č. 8001397966 633,36 € PDF 
4 7.2.2016 Energet, s.r.o., Školská 1, Sereď Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva   PDF
3 3.2.2017 Slovesnká záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, Bratislava Obec Lošonec Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.278600-2017   PDF
2 3.2.2017 Slovesnká záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, Bratislava Obec Lošonec Úverová zmluva 7000,00 € PDF
1 23.1.2017 ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava Obec Lošonec DODATOK Č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 18.8.2016   PDF

 

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk