Evidencia zmlúv 2020

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Príloha
10 11.3.2020 Green Wave Recycling, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely archivácie   Zmluva
9 6.3.2020 Slovak Telekom, a.s. Obec Lošonec Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia   Zmluva
8 5.3.2020 Obec Lošonec Mišo Hlavati Kúpna zmluva   Zmluva
7 19.2.2020 ISA projekta, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí služieb č.20/006   Zmluva
6 19.2.2020 JURA audit, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytovaní auditorských služieb    Zmluva
5 5.2.2020 Milan Genčúr BMG Obec Lošonec ZMLUVA O DIELO o zabezpečení zemných a udržiavacích prác   Zmluva
4 30.1.2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Lošonec Zmluva č.2814060 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácoiu   

Zmluva

Príloha

3 24.1.2020 Lesná správa Majdán Obec Lošonec Dohoda o pomoci pri ochrane lesa a lokalizovaní lesných požiarov   Zmluva
2 24.1.2020 ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy   Zmluva
1 17.1.2020 Pôdohospodárska platobná agentúra  Obec Lošonec Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TT220035   Zmluva

 

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk