Evidencia zmlúv 2019

Číslo Zverejnené Dodávateľ Objednávateľ Názov zmluvy

Cena v € s DPH

Príloha
27 12.9.2019 PD Smolenice Obec Lošonec Nájomná zmluva č.989/P   Zmluva
26 5.9.2019 Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. Obec Lošonec Kúpna zmluva   Zmluva
25 7.8.2019 Slovak Telekom, a.s. Obec Lošonec Kúpna zmluva   Zmluva
24 7.8.2019 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Obec Lošonec ZMLUVA č.67/POD-207/19   Zmluva
23 30.7.2019 Periskop s.r.o., Košice Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí služby - periskop pre riaditeľov MŠ   Zmluva
22 15.7.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Obec Lošonec Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva   Zmluva
21 12.7.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Lošonec Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu   Zmluva
20 12.7.2019 FIRECONTROL s.r.o. Obec Lošonec Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.45/06/2018   Zmluva
19 2.7.2019 Orange Slovensko, a.s. Obec Lošonec Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   Príloha č.1Príloha č.2Príloha č.3Príloha č.4Príloha č.5  
18 20.6.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Obec Lošonec Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)   Zmluva
17 20.6.2019 ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí reklamy   Zmluva
16 20.6.2019 Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť Obec Lošonec Zmluva na výkon stavebného dozoru   Zmluva
15 13.6.2019 CS, s.r.o., Trnava Obec Lošonec Zmluva o dielo   Zmluva
14 12.6.2019 T-TEAM, s.r.o., architektonická a projektová kancelária Obec Lošonec Mandátna zmluva   Zmluva
13 12.6.2019 Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt Obec Lošonec Zmluva o dielo č.03/2019   Zmluva
12 5.6.2019   Obec Lošonec Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu   Zmluva
11 3.6.2019 V-architekt s.r.o., Bratislava Obec Lošonec Zmluva o dielo   Zmluva
10 15.5.2019 DANIEL MANCA, Trstín 390 Obec Lošonec Kúpna zmluva   Zmluva
9 15.5.2019 Ing. Viera Karádyova, Ružindol 236 Obec Lošonec Zmluva č.1/2019 o poskytnutí služieb v oblasti správy registratúry   Zmluva
8 16.4.2019 PLANTEX. s.r.o., Veselé pri Piešťanoch Obec Lošonec Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva   Zmluva
7 3.4.2019 DPO SR, Bratislava Obec Lošonec Zmluva č.149 171 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR    Zmluva
6 19.3.2019 Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.  Obec Lošonec  Zmluva o dielo, licenčná zmluva   Zmluva
5 28.2.2019 ENVI-PARK, a.s. ,Bratislava Obec Lošonec Zmluva č. ZSE2311201826   Zmluva
4 28.1.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice Obec Lošonec Zmluva o spracúvaní osobných údajov   Zmluva
3 28.1.2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice Obec Lošonec Zmluva o poskytnutí služieb   Zmluva
2 24.1.2019 FCC Trnava, s.r.o. Obec Lošonec Dodatok k zmluve č.S07T700007 o zvoze a skládkovaní odpadu   Zmluva
1 18.1.2019   Obec Lošonec Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu   Zmluva

 

 

 

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk