Číslo objednávky: 2021019

Dodávateľ: T&J Invest s.r.o., IČO: 50991698, Adresa sídla: Sovietskych hrdinov 242, 089 01 Svidník

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: tonery

Dátum vystavenia: 17.02.2021

Zverejnené: 17.02.2021

Cena: 51,70 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: