Číslo objednávky: 2021017

Dodávateľ: DUNA s.r.o., IČO: 31428509, Adresa sídla: Exnárová 45, 821 02 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: projektové energetické hodnotenie

Dátum vystavenia: 10.02.2021

Zverejnené: 16.02.2021

Cena: 250,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: