Číslo objednávky: 2021015

Dodávateľ: Petit Press, a.s., Div.Týždenníkov o.z., IČO: 35790253, Adresa sídla: Sládkovičova 1, 919 01 Nitra

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: periodikum Trnavské noviny

Dátum vystavenia: 10.02.2021

Zverejnené: 10.02.2021

Cena: 49,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: