Číslo objednávky: 2021010

Dodávateľ: ŠEVT, a.s., IČO: 31331131, Adresa sídla: Cementárenská 16, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: osvedčovacie knihy

Dátum vystavenia: 22.01.2021

Zverejnené: 29.01.2021

Cena: 38,20 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: