Číslo objednávky: 2021009

Dodávateľ: PHARMOS a.s., IČO: 35974559, Adresa sídla: Levická 11, 949 01 Nitra

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: OOPP na testovanie - COVID-19

Dátum vystavenia: 20.01.2021

Zverejnené: 29.01.2021

Cena: 411,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: