Číslo objednávky: 2021008

Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o., IČO: 31449697, Adresa sídla: Priemyselná 5, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania na ochorenie COVID-19

Dátum vystavenia: 19.01.2021

Zverejnené: 26.01.2021

Cena: zneškodnenie odpadu 1330,00 €/t, doprava 0,75 €/km, stojné 20,00 €/h, admin. servis 5,00 €/ks €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: