Číslo objednávky: 2021004

Dodávateľ: Jozef Sýkora - SVH, IČO: 30730309, Adresa sídla: Horný Chríb 413/71 919 65 Dolná Krupá

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava verejného osvetlenia

Dátum vystavenia: 13.01.2021

Zverejnené: 26.01.2021

Cena: 0,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: