Číslo objednávky: 2020073

Dodávateľ: Richard Harťanský, IČO: 37366831, Adresa sídla: Makarenkova 149/17, 958 01 Partizánske

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: hry pre predškolákov

Dátum vystavenia: 02.12.2020

Zverejnené: 09.12.2020

Cena: 144,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: