Číslo objednávky: 2020070

Dodávateľ: Marek Bejdák-REKA, IČO: 46070419, Adresa sídla: Suchá nad Parnou

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: vývoz veľkokapacitných kontajnerov

Dátum vystavenia: 20.11.2020

Zverejnené: 04.12.2020

Cena: 228,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: