Číslo objednávky: 2020067

Dodávateľ: SPECIAL service s.r.o., IČO: 45333751, Adresa sídla: Pekárska 14, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: odkvapový chodník a dažďová kanalizácia pri DS

Dátum vystavenia: 20.11.2020

Zverejnené: 24.11.2020

Cena: 4 743,44 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: