Číslo objednávky: 2020065

Dodávateľ: Strechy EDI, IČO: 41976207, Adresa sídla: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava strechy na obecnom úrade

Dátum vystavenia: 19.11.2020

Zverejnené: 24.11.2020

Cena: 14 791,44 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: