Číslo objednávky: 2020063

Dodávateľ: Silkot s.r.o., IČO: 53056493, Adresa sídla: Pekárska 14, 917 01 Trnava 1

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava komunikácií

Dátum vystavenia: 10.11.2020

Zverejnené: 19.11.2020

Cena: 8 685,60 € bez DPH €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: