Číslo objednávky: 2020061

Dodávateľ: Ľuboš Genčúr, IČO: 17668816, Adresa sídla: Trstín 560

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava verejného osvetlenia

Dátum vystavenia: 13.11.2020

Zverejnené: 13.11.2020

Cena: plošina 3,50€úhod, doprava 28€/km, práca 2,50€/hod., materiál 108,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: