Číslo objednávky: 2020060

Dodávateľ: Xepap spol. s r.o., IČO: 31628605, Adresa sídla: J. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: kancelársky materiál

Dátum vystavenia: 03.11.2020

Zverejnené: 13.11.2020

Cena: 60,14 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: