Číslo objednávky: 2020059

Dodávateľ: Dvor u Sedliaka 13 s.r.o., IČO: 52059553, Adresa sídla: Kostolná 35, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: strava pre testovací tím

Dátum vystavenia: 30.10.2020

Zverejnené: 04.11.2020

Cena: 268,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: