Číslo objednávky: 2020042

Dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, n.o., IČO: 37954521, Adresa sídla: Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: overenie a kalibrácia teplomerov

Dátum vystavenia: 05.08.2020

Zverejnené: 18.08.2020

Cena: 137,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: