Číslo objednávky: 2020033

Dodávateľ: František Eckert, IČO: 14137411, Adresa sídla: Hrnčiarska 12, 900 01 Modra

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: motorový krovinorez

Dátum vystavenia: 16.06.2020

Zverejnené: 17.06.2020

Cena: 449,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: