Číslo objednávky: 2020032

Dodávateľ: PYROKOMPLET s.r.o., IČO: 36281280, Adresa sídla: Diakovce 852, 825 81 Diakovce

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: zásahové oblečenie a materiál pre DHZ

Dátum vystavenia: 29.05.2020

Zverejnené: 11.06.2020

Cena: 2 713,33 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: