Číslo objednávky: 2020027

Dodávateľ: aleco media s.r.o., IČO: 52094685, Adresa sídla: Matúškova 1630/1, 026 01 Dolný Kubín

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: ochranný tvárový štít pre MŠ

Dátum vystavenia: 26.05.2020

Zverejnené: 01.06.2020

Cena: 34,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: