Číslo objednávky: 2020025

Dodávateľ: Andrej Lučenič - CAR LINE, IČO: 32155557, Adresa sídla: Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: ochranné prostriedky pre MŠ

Dátum vystavenia: 25.05.2020

Zverejnené: 01.06.2020

Cena: 72,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: