Číslo objednávky: 2020023

Dodávateľ: ŠEVT, a.s., IČO: 31331131, Adresa sídla: Cementárenská 16, Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: potvrdenky

Dátum vystavenia: 07.05.2020

Zverejnené: 21.05.2020

Cena: 22,44 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: