Číslo objednávky: 2020019

Dodávateľ: Archeologická agentúra s.r.o., IČO: 46567763, Adresa sídla: Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: geofyzikálny prieskum

Dátum vystavenia: 31.03.2020

Zverejnené: 16.04.2020

Cena: 1080,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: