Číslo objednávky: 2020018

Dodávateľ: BALUX LG, s.r.o., IČO: 36259462, Adresa sídla: Školská 49, 906 03 Smrdáky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: poradenstvo vo VO: Garáž DHZ

Dátum vystavenia: 31.03.2020

Zverejnené: 09.04.2020

Cena: 490,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: