Číslo objednávky: 2020016

Dodávateľ: VeGa solutions s.r.o., IČO: 44464762, Adresa sídla: Dvorská cesta 23, 940 02 Nové Zámky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: ochranné rukavice, dezinfekcia

Dátum vystavenia: 30.03.2020

Zverejnené: 02.04.2020

Cena: 107,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: