Číslo objednávky: 2019061

Dodávateľ: VÁHY PILÁT, s.r.o., IČO: 50635841, Adresa sídla: ul. Stredná 2508/26, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: kontrola váhy v ŠJ

Dátum vystavenia: 03.09.2019

Zverejnené: 10.09.2019

Cena: 58,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: