Číslo objednávky: 2019059

Dodávateľ: MK hlas, s.r.o., IČO: 45352305, Adresa sídla: Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: VM Florian dodatok

Dátum vystavenia: 03.09.2019

Zverejnené: 09.09.2019

Cena: 425,10 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: