Číslo objednávky: 2019056

Dodávateľ: RCY, s.r.o., IČO: 43990711, Adresa sídla: Štúrova 14, 040 01 Košice 1

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: redizajn webovej stránky

Dátum vystavenia: 27.08.2019

Zverejnené: 09.09.2019

Cena: 300,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: