Číslo objednávky: 2019055

Dodávateľ: Solár Andrej, IČO: 45983569, Adresa sídla: 919 04 Lošonec 82

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: stolárske práce

Dátum vystavenia: 27.08.2019

Zverejnené: 28.08.2019

Cena: 70,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: