Číslo objednávky: 2019049

Dodávateľ: JML servis, s.r.o., IČO: 50257617, Adresa sídla: Ľudovíta Štúra 808/85, 922 07 Veľké Kostoľany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava komína v MŠ

Dátum vystavenia: 26.08.2019

Zverejnené: 28.08.2019

Cena: 1 876,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: