Číslo objednávky: 2019048

Dodávateľ: KOVO Piešťany, IČO: 17670497, Adresa sídla: Vrbovská 133, 921 01 Piešťany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: odstránenie netesnosti na plynovom zariadení

Dátum vystavenia: 26.08.2019

Zverejnené: 28.08.2019

Cena: 144,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: