Číslo objednávky: 2019041

Dodávateľ: Marcel Bukovský, IČO: 47683929, Adresa sídla: 919 03 Horné Orešany 588

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava kanála - žľaby a vpust

Dátum vystavenia: 23.07.2019

Zverejnené: 30.07.2019

Cena: 1 078,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: