Číslo objednávky: 2019039

Dodávateľ: Basha s.r.o., IČO: 47056444, Adresa sídla: SNP 49/90, 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: fotenie na akcii "Hody"

Dátum vystavenia: 23.07.2019

Zverejnené: 30.07.2019

Cena: 50,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: