Číslo objednávky: 2019038

Dodávateľ: Emanuel Milo, IČO: 40625486, Adresa sídla: 900 86 Budmerice 228

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: set domového vrátnika pre 9 bytov

Dátum vystavenia: 19.07.2019

Zverejnené: 30.07.2019

Cena: 1 596,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: