Číslo objednávky: 2019037

Dodávateľ: ProVia s.r.o., IČO: 36736635, Adresa sídla: Lomonosovova 6, 918 54 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: štúdia umiestnenia komunikácie Záhumenice

Dátum vystavenia: 12.07.2019

Zverejnené: 16.07.2019

Cena: 1200,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: