Číslo objednávky: 2019032

Dodávateľ: NITOCON s.r.o., IČO: 51413655, Adresa sídla: Zelenečská 8827/2E, 917 02 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: jednorázový riad

Dátum vystavenia: 27.06.2019

Zverejnené: 08.07.2019

Cena: 134,04 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: