Číslo objednávky: 2019028

Dodávateľ: Mgr. Réka Lančaričová Nagyová, IČO: 51133091, Adresa sídla: Na hlinách 6862/59, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: registratúrny poriadok

Dátum vystavenia: 13.06.2019

Zverejnené: 20.06.2019

Cena: 140,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: