Číslo objednávky: 2019026

Dodávateľ: Jozef Sýkora, IČO: 30730309, Adresa sídla: 919 65 Dolná Krupá 413/71

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: oprava miestneho rozhlasu

Dátum vystavenia: 20.05.2019

Zverejnené: 31.05.2019

Cena: 0,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: