Číslo objednávky: 2019025

Dodávateľ: Dušan Chynoradský - Geodet, IČO: 40346340, Adresa sídla: Schumerova ulica 9082/32, 917 01 Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: polohopisné a výškopisné zameranie

Dátum vystavenia: 16.05.2019

Zverejnené: 20.05.2019

Cena: 500,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: