Číslo objednávky: 2019022

Dodávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, IČO: 36252484, Adresa sídla: Priemyselná 10, Piešťany

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: odber vzoriek pitnej vody

Dátum vystavenia: 25.04.2019

Zverejnené: 03.05.2019

Cena: 7,10 €/hod, 0,50 €/km €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: