Číslo objednávky: 2019020

Dodávateľ: FCC Trnava, s.r.o., IČO: 31449697, Adresa sídla: Priemyselná 5, Trnava

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: zametanie miestnej komunikácie

Dátum vystavenia: 03.04.2019

Zverejnené: 16.04.2019

Cena: zametanie 51,60 €/hod, doprava 1,56 €/km €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: