Číslo objednávky: 2019019

Dodávateľ: Ekotoalety s.r.o., IČO: 35893117, Adresa sídla: Senec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: vyprázdnenie mobilného WC-odvoz fekálií

Dátum vystavenia: 03.04.2019

Zverejnené: 05.04.2019

Cena: 48,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: