Číslo objednávky: 2019018

Dodávateľ: MK hlas, s.r.o., IČO: 45352305, Adresa sídla: Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: VM Florian - samostatné špecálne zariadenie k MR

Dátum vystavenia: 29.03.2019

Zverejnené: 05.04.2019

Cena: 1 979,99 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: