Číslo objednávky: 2019001

Dodávateľ: Evitabridal s.r.o., IČO: 47517247, Adresa sídla: 925 82Tešedíkovo 665

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: materiál na výzdobu KD

Dátum vystavenia: 08.01.2019

Zverejnené: 11.01.2019

Cena: 48,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: