Číslo objednávky: 83.

Dodávateľ: RIOS s.r.o., IČO: 47734833, Adresa sídla: SNP 87, 919 04 Smolenice

Názov organizácie objednávateľa: Obec Lošonec, IČO: 00682292, Adresa sídla: Lošonec 62, 91904 Lošonec

Predmet objednávky: prenájom priestorov

Dátum vystavenia: 17.12.2018

Zverejnené: 27.12.2018

Cena: 151,80 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Juraj Rábara
Funkcia zodpovednej osoby: Starosta obce

Poznámka: